Dyrekcja

Liczba odwiedzających: 1099

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

mgr Joanna Sobczak

 

Wicedyrektor

mgr Anna Omelaniuk