Termin egzaminu.

Liczba odwiedzających: 162

Poprawkowy egzamin - część teoretyczna na kartę rowerową odbędzie  się w dniu 07.10.2021r.

Wszystkich chętnych uczniów serdecznie zapraszam.

Część praktyczna dla uczniów, którzy zaliczyli część teoretyczną egzaminu, ustalona zostanie wraz z p. Dyrektor i zdającymi uczniami.