Konkursy

Liczba odwiedzających: 124

KONKURS CZYTELNICZY „CZYTAM I DLATEGO WIEM”

Zapraszam uczniów szkoły podstawowej do wzięcia udziału w organizowanym przez bibliotekę konkursie czytelniczym

Cele konkursu:

Zachęcenie uczniów do czytania.
Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach.
Poszerzanie wiadomości dotyczących autorów i bohaterów literackich.
Zachęcenie do korzystania z wartościowego portalu edukacyjnego BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ W INTERNECIE, który pomaga w nauce, oraz umożliwia darmowy dostęp do ogromnej ilości książek w formie elektronicznej
Utrwalanie i poszerzanie wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych [język polski i historia]
Kształcenie myślenia przyczynowo-skutkowego
Rozwijanie umiejętności formułowania pisemnych wypowiedzi, oraz uzasadniania swoich poglądów

Organizacja konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z wszystkich klas.
Proszę zgłosić się po pytania konkursowe do biblioteki.
Czas udzielenia pisemnych odpowiedzi jest długi.
Rozwiązując konkurs można korzystać z dowolnych źródeł informacji.
Karty konkursowe z odpowiedziami należy podpisać swoim imieniem, nazwiskiem i oddać do biblioteki w terminie do 15.11.2021 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22.11.2021 roku.
Z uwagi na epidemie pytania konkursowe można również otrzymać pocztą elektroniczną, bez wychodzenia z domu. W takiej sytuacji należy w dzienniku Librus lub na moją służbową pocztę [a.slabowski@spsp.nieporet.pl] wysłać wiadomość w której będzie podany adres poczty elektronicznej ucznia.
Na adres poczty elektronicznej ucznia wyślę pliki z pytaniami konkursowymi.
Pliki będzie można zapisać na komputerze, przygotować na nich odpowiedzi na pytania konkursowe, zapisać, a następnie wysłać na adres mojej służbowej poczty:
a.slabowski@spsp.nieporet.pl
Osoby, które zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymają nagrody na koniec roku szkolnego. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dodatnie punkty.


Nauczyciel bibliotekarz,

Artur Słabowski